Značka Molimed

V boji s inkontinenciou zohrávajú absorpčné pomôcky, niekedy nazývané aj inkontinenčné, významnú úlohu. Pri riešení ľahkého úniku moču je vhodné použiť vložky a fixačné nohavičky. Vložky nielenže absorbujú moč, ale takisto bezpečne pohlcujú jeho zápach. Väčšina absorpčných pomôcok sa súčasne vyznačuje vysokou priedušnosťou.