Lekáreň pre Vaše zdravie a krásu!

Lekáreň Pilulka24.sk > Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

 

V súlade s §7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vám poskytujeme vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

 

Vrátenie tovaru

Kupujúci zašle tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na adresu Pilulka.sk Sklad, Ivánska cesta 65, 82104 Bratislava. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

 

Formulár


Tlačiť