RHINALLERGY 60 tbl

13 %

RHINALLERGY 60 tbl

Sezónna peľová alergia sa objaví už s prvým kvitnúcim stromom. Najčastejšie ide o nádchu, opuch slizníc, slzenie a pálenie očí, svrbenie nosohltana, kýchanie a dráždivý kašeľ. RHINALLERGY®  Vám ponúka jednoduché a bezpečné riešenie pre liečbu symptómov peľovej alergie. Peľová alergia:           oči : pálenie, slzenie nos : opuch sliznice, dráždivý výtok nosohltan : svrbenie podnebia priedušky : kýchanie, svrbenie   Výhody lieku RHINALLERGY®   cenovo výhodný vhodný pre všetky vekové skupiny, deti, dospelí, tehotné aj dojčiace ženy

Skladom 29. 4. 2019 Môžete mať už 30. 4. možnosti doručenia
K vyzdvihnutiu v lekárni Pilulka už 30. 4.
4.37 € 5 €
Nákupom získate 4.37 kreditov

RHINALLERGY 60 tbl

 
PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE EV.Č. 2010/05113 
PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII ZMENY EV.Č 2108/ 01576 
 
 
 
Písomná informácia pre používateľov 
 
 RHINALLERGY, tablety 
Homeopatický liek 
 
Cibuľa kuchynská, Ambrózia palinolistá, Očianka lekárska, Sabadilla lekárska, Zlatobyľ obyčajná, 
dichlórhydrát histamínu 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože 
obsahuje pre vás dôležité informácie. 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš 
lekár, alebo lekárnik. 
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. 
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. 
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. 
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii 
pre používateľov. 
- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na 
lekára. 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete: 
1. Čo je RHINALLERGY a na čo sa používa 
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete RHINALLERGY 
3. Ako užívať RHINALLERGY 
4. Možné vedľajšie účinky 
5. Ako uchovávať RHINALLERGY 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie 
 
 
1. Čo je RHINALLERGY a na čo sa používa 
 
RHINALLERGY tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú liečbu 
alergickej nádchy. 
 
 
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete RHINALLERGY 
 
Neužívajte RHINALLERGY 
 
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku 
 
Upozornenia a opatrenia 
 
Ak Vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím 
tohto lieku. 
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára. 
 
Iné lieky a RHINALLERGY 
 
Žiadne interakcie nie sú známe. 
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu 
lekárovi alebo lekárnikovi.  
 
 
RHINALLERGY a jedlo, nápoje 
 
Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené. 
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť 
 
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy. 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. 
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov 
 
RHINALLERGY tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
 
RHINALLERGY obsahuje sacharózu a laktózu 
 
 
3. Ako užívať RHINALLERGY 
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš 
lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika. 
 
Odporúčaná dávka je: 
Dospelí a deti: 1 tabletu 3 – 6 krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach. 
So zlepšením zdravotného stavu predlžujte intervaly podávania. V liečbe pokračujte do vymiznutia 
príznakov . 
Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozdrvený a rozpustený v troške vody. 
 
Ak užijete viac RHINALLERGY, ako máte 
 
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. 
 
Ak zabudnete užiť RHINALLERGY 
 
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. 
 
Ak prestanete užívať RHINALLERGY 
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika . 
 
 
4. Možné vedľajšie účinky 
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. 
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa 
týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre 
používateľov. 
 
 
5. Ako uchovávať RHINALLERGY 
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „Dátum exspirácie: „ 
  
 Nepoužitý liek vráťte do lekárne. 
 
 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie 
 
Čo RHINALLERGY obsahuje 
 
Liečivá: 
1 tableta (300 mg) obsahuje : 
Allium cepa (Cibuľa kuchynská) 5 CH…..………….................................0,5 mg 
Ambrosia artemisiifolia (Ambrózia palinolistá) 5 CH...............................0,5 mg 
Euphrasia officinalis (Očianka lekárska) 5 CH…………….....………….0,5 mg 
Histaminum muriaticum (dichlórhydrát histamínu) 9 CH……………......0,5 mg 
Sabadilla officinalis (Sabadilla lekárska) 5 CH…………...........................0,5 mg 
Solidago virgaurea (Zlatobyľ obyčajná) 5 CH...........................................0,5 mg 
 
Ďalšie zložky sú: 
sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát 
 
Ako vyzerá RHINALLERGY a obsah balenia 
 
Tablety, biele, ploché s kolmými hranami. 
Al/ PVC blister , papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov, 60 tabliet. 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca 
 
BOIRON 
20, rue de la Libération 
69 110 SAINTE FOY LES LYON 
FRANCÚZSKO 
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v 10/2011. 
 
 
 

Produkt je v súčasnosti v zľave 13 %. RHINALLERGY 60 tbl je registrovaný v databáze ŠUKL pod kódom 99421.

EAN: 3352712003754
Výrobca: BOIRON
ŠÚKL kód: 99421
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Forma: Tableta
Cesta podania: Perorálne - prehĺta sa
Trápi ma: Alergie
Pre: Pre deti, Pre dospelých
Originálny názov: RHINALLERGY tbl 1x60 ks

Doplňujúce informácie

EAN: 3352712003754
Výrobca: BOIRON
ŠÚKL kód: 99421
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Forma: Tableta
Cesta podania: Perorálne - prehĺta sa
Trápi ma: Alergie
Pre: Pre deti, Pre dospelých
Originálny názov: RHINALLERGY tbl 1x60 ks